Hệ thống tim mạch là gì?

Hệ thống tim mạch nói chung đề cập đến sự tương tác của tim, mạch máu và phổi khi chúng hoạt động để lấy oxy để sử dụng cho tế bào và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể. Động mạch mang oxy tươi đến cơ thể, trong khi tĩnh mạch đưa lượng máu đã cạn trở lại phổi để bổ sung lượng oxy cho cơ thể.

Hệ thống tim mạch hoạt động để giữ cho cơ thể con người được cung cấp oxy và không có các chất thải. Khi oxy đi vào phổi từ không khí, nó chảy vào các túi phế nang, các khoang khí nhỏ trong phổi. Từ đó, các phân tử oxy riêng lẻ tiếp tục đến máu qua các động mạch nhỏ trong túi phế nang. Máu mới được cung cấp oxy này sẽ di chuyển vào tâm nhĩ trái và tâm thất của tim qua các tĩnh mạch phổi. Máu lưu thông khắp cơ thể qua động mạch chủ, cuối cùng đi qua mọi cơ quan và tế bào trong cơ thể.

Tế bào nhận oxy từ máu động mạch và máu đã khử oxy trở về tim thông qua hệ thống tĩnh mạch, mang theo carbon dioxide và các chất thải khác. Máu đã khử oxy sẽ đi vào tâm nhĩ phải và tâm thất của tim thông qua các tĩnh mạch chủ, nơi nó quay trở lại các phế nang trong phổi để trao đổi carbon dioxide và các chất thải của nó để lấy oxy tươi. Sau đó, carbon dioxide này sẽ thoát ra khỏi cơ thể khi thở ra.