Nhóm máu của bạn có thể thay đổi không?

Nhóm máu của bạn có thể thay đổi không?
Theo Tiến sĩ Mehmet Oz, giáo sư phẫu thuật tại Đại học Columbia, nhóm máu của một người được quy định bởi di truyền và không thể thay đổi. Các thay đổi nhóm máu được báo cáo có thể do lỗi thử nghiệm trong lần thử nghiệm ban đầu.

Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về khả năng thay đổi nhóm máu của máu khi được tác động bởi một số enzym vi khuẩn nhất định, Telegraph đưa tin. Điều này dẫn đến sự phát triển của một phương pháp in-vitro đột phá để chuyển đổi nhóm máu A, B và AB sang nhóm máu 0.

Dr. Oz đề cập đến khả năng một cơ chế tương tự hoạt động trong cơ thể con người, dẫn đến biểu hiện nhóm máu bị thay đổi. Tuy nhiên, đây không phải là một sự thay đổi nhóm máu thực sự.