Vishnu Schist là gì?

Vishnu Schist là gì?

Đá phiến Vishnu là một phần của phức hệ Vishnu trong đá móng lộ ra của vùng Grand Canyon. Lớp biến chất này được hình thành do sự xâm nhập của các khối plutonic từ dưới lớp vỏ và sự lắng đọng của trầm tích từ một dãy núi bị xói mòn.

Những tảng đá lâu đời nhất trong quần thể Vishnu là trầm tích của đá sừng và thạch anh đã được hình thành cách đây khoảng 1,8 tỷ năm. Những tảng đá này ban đầu là một phần của rãnh đại dương sâu, và sau đó chúng bị bồi lấp bởi các lớp trầm tích ngày nay được gọi là đá phiến Brahma, được đặt xuống cách đây 1,75 tỷ năm. Trong vòng vài triệu năm kể từ khi trầm tích đá phiến Brahma, hoạt động núi lửa đã tạo thêm đá felsic của đá phiến Rama. Cùng với nhau, các lớp này tạo thành phiến đá Vishnu đóng vai trò là tầng hầm của toàn bộ khu vực Grand Canyon.

Schist là một loại đá biến chất thường được hình thành do áp lực của các lớp trầm tích bên trên trong khoảng thời gian hàng triệu năm. Đá phiến Vishnu là điển hình của loại đá này, có các khoáng chất kéo dài và có thể dễ dàng tách thành các mảnh. Một số đá mácma có mặt trong quần thể Vishnu, mặc dù nó thể hiện sự xâm nhập diễn ra muộn hơn đáng kể so với các trầm tích ban đầu.