Vishnu nắm giữ điều gì trong tay?

Vishnu nắm giữ điều gì trong tay?

Vishnu cầm tù và, đĩa, hoa sen và chùy trên mỗi tay của mình. Mỗi vật phẩm này đại diện cho một số yếu tố của thế giới mà Vishnu được coi là chịu trách nhiệm.

Ốc xà cừ được sử dụng để tượng trưng cho "Om", âm thanh được cho là âm thanh đầu tiên khi bắt đầu sáng tạo. Đĩa tượng trưng cho luân xa, hay tâm trí. Hoa sen của thần Vishnu tượng trưng cho khả năng sinh sản và sự sáng tạo. Trong một câu chuyện về sự sáng tạo của người Hindu, hoa sen mọc ra từ hải quân của Vishnu khi ông coi là sự sáng tạo của con người. Chùy mà thần Vishnu cầm tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và thể chất. Chùy cũng đại diện cho sức mạnh của thời gian với ý nghĩa rằng không có gì có thể chinh phục được thời gian và so sánh thì không có gì chống lại được chùy có thể chinh phục được nó.