Rỉ sắt có phải là một thay đổi về thể chất không?

Không, sự gỉ sắt là một sự thay đổi hóa học vì nó là hai chất phản ứng với nhau để tạo ra một chất mới. Khi sắt bị gỉ, các phân tử sắt phản ứng với các phân tử oxy để tạo ra một hợp chất gọi là oxit sắt . Gỉ sẽ chỉ là một thay đổi vật lý nếu các phân tử sắt vẫn là sắt nguyên chất trong suốt quá trình.

Gỉ sắt là một minh họa của nguyên lý ăn mòn. Ăn mòn là một sự thay đổi hóa học thường xảy ra ở kim loại tiếp xúc với chất điện phân. Nước là chất điện phân phổ biến nhất cho phép oxy và sắt kết hợp với nhau. Đây là lý do tại sao sắt bị gỉ khi tiếp xúc với cả nước và không khí. Phủ lên sắt một lớp sơn hoặc kẽm là một cách hiệu quả để ngăn chặn rỉ sét vì nó ngăn sắt nguyên chất tiếp xúc với không khí.

Có một số quá trình mà sắt có thể trải qua, đó là những thay đổi vật lý. Sự nóng chảy và bất kỳ sự thay đổi trạng thái nào khác là một sự thay đổi vật lý, cũng như quá trình từ hóa hoặc khử từ. Ngoài ra, bất kỳ sự thay đổi thể tích hoặc khối lượng nào cũng là một sự thay đổi vật lý. Sự hình thành sắt thành thép cũng là một sự thay đổi vật lý, vì các phân tử riêng lẻ của sắt không bị thay đổi trong quá trình này.