Văn Hóa Lý Tưởng Là Gì?

Văn Hóa Lý Tưởng Là Gì?

Văn hóa lý tưởng đề cập đến hệ thống các chuẩn mực và giá trị được lý tưởng hóa mà một xã hội tuyên bố là tin tưởng. Văn hóa lý tưởng tồn tại song song với văn hóa thực, bao gồm các giá trị và chuẩn mực thực tế mà một xã hội tuân theo . Nền văn hóa lý tưởng chứa đựng những tiêu chuẩn mà một xã hội cố gắng sống theo.

Các giá trị trong một nền văn hóa lý tưởng là tuyệt đối và không có ngoại lệ. Tuy nhiên, trên cơ sở hàng ngày, các ngoại lệ được thực hiện đối với các giá trị lý tưởng. Do đó, có một khoảng cách giữa nền văn hóa lý tưởng mà một xã hội nói rằng họ có và tin tưởng và nền văn hóa thực sự mà một xã hội thực sự tuân theo.

Ví dụ: văn hóa của Hoa Kỳ coi trọng sự bình đẳng. Tuy nhiên, các ví dụ về bất bình đẳng được tìm thấy xung quanh. Một ví dụ khác là hôn nhân được nhìn nhận như thế nào trong văn hóa lý tưởng của Mỹ. Lý tưởng nhất, hôn nhân là sự kết hợp của tình yêu lãng mạn, một vợ một chồng và suốt đời. Tuy nhiên, trong thực tế, các trường hợp ngoại lệ vẫn được thực hiện. Không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều dựa trên quan niệm về tình yêu, và không phải cuộc hôn nhân nào cũng chung thủy một vợ một chồng. Đáng nói hơn, không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều là suốt đời. Giá trị lý tưởng của hôn nhân như một cam kết suốt đời không được tuân theo. Trong văn hóa thực tế, những trường hợp ngoại lệ đối với lý tưởng này được đưa ra, vì ly hôn không chỉ được phép mà còn là chuyện bình thường.