Tại sao các đường bàng quan không thể giao nhau?

Theo Digital Economist, các đường bàng quan không giao nhau do tính nhạy cảm và tính không hài lòng. Để hai đường cong cắt nhau, phải có một điểm tham chiếu chung. Điều đó là không thể với đường bàng quan.

Tính nhạy bén có nghĩa là người tiêu dùng đưa ra quyết định hợp lý khi họ xác định hàng hóa nào và số lượng hàng hóa cần mua. Tính không hài lòng mô tả giả định rằng người tiêu dùng muốn có càng nhiều hàng hóa càng tốt. Tại một thời điểm nhất định thay đổi theo từng hàng hóa riêng lẻ, sự ưu tiên đối với hàng hóa giảm đi. Mức tiêu thụ hàng hóa này đang làm giảm mức độ thỏa dụng cận biên. Người tiêu dùng cũng thường mua hàng theo nhóm. Thay vì chỉ mua 30 pound gạo lứt mỗi ngày, người tiêu dùng mua nhiều mặt hàng. Khi người tiêu dùng thờ ơ với việc mua một nhóm mặt hàng, thì các mặt hàng đó sẽ mang lại cho người tiêu dùng mức độ ưa thích như nhau. Một ví dụ giả định là người tiêu dùng thờ ơ với việc mua rau hơn trái cây. Nếu giá của một hàng hóa thay đổi, thì đường ngân sách cũng thay đổi. Điều này tạo ra một sự thay đổi dọc theo các đường bàng quan, nhưng cả hai không cắt nhau vì sở thích thay đổi. Người tiêu dùng quyết định mua ít mặt hàng hơn và đường cong dịch chuyển sang trái. Đây là một cách tiếp cận hợp lý để có được càng nhiều mặt hàng càng tốt.

Đường bàng quan dốc xuống. Ngoài giá cả, thuế cũng ảnh hưởng đến sở thích thờ ơ.