Sách Thánh của Hồi giáo được gọi là gì?

Sách Thánh của Hồi giáo được gọi là gì?

Sách thánh của Hồi giáo được gọi là Kinh Qur'an. Người Hồi giáo tin rằng Kinh Qur'an được truyền cảm hứng từ thần thánh và được thiên thần Gabriel tiết lộ trong khoảng thời gian 23 năm cho nhà tiên tri Muhammad.

Kinh Qur'an, được viết bằng tiếng Ả Rập cổ, gồm 114 chương. Một chương là "sura," và một câu được gọi là "ayah." Cuốn sách thiêng liêng này không được sắp xếp theo thứ tự thời gian mà theo độ dài của surah.

Kinh Qur'an được coi là hướng dẫn để sống cuộc sống hòa hợp với Đấng Tạo hóa, Allah. Nó bao gồm những câu chuyện kể về sự sáng tạo của thế giới và loài người và trùng lặp với những câu chuyện từ Cựu ước Do Thái và Tân ước Cơ đốc. Kinh Qur'an tiết lộ cho người Hồi giáo bản chất của Thiên Chúa. Nó cũng ghi nhận mối quan hệ của người Do Thái, Cơ đốc giáo và người Hồi giáo, kể lại những câu chuyện về và tôn vinh các nhân vật trong Kinh thánh như Adam, Abraham và Jesus.