Sự lan tỏa văn hóa ở Hoa Kỳ là gì?

Truyền bá văn hóa ở Hoa Kỳ là sự truyền bá tín ngưỡng văn hóa từ nhóm người này sang nhóm người khác. Truyền bá văn hóa là sự pha trộn của nhiều loại hình văn hóa khác nhau thông qua di cư, thương mại và buôn bán, công nghệ và giáo dục tốt hơn.

Sự lan tỏa văn hóa diễn ra khi những người thuộc một sắc tộc hoặc tôn giáo khác di chuyển đến một khu vực và truyền bá văn hóa của họ cho người bản địa. Văn hóa bao gồm giao tiếp, hành vi, ẩm thực, giá trị và kiến ​​thức và mặc dù nhiều người có thể chống lại những thay đổi này, nhưng một lượng dân cư đủ lớn có thể truyền đạt những khía cạnh văn hóa này cho người dân bản địa của một khu vực.

Có rất nhiều ví dụ về sự lan tỏa văn hóa diễn ra trên một số thành phố lớn của Mỹ. Ví dụ, New York là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, mặc dù bản thân bang này là bang Cơ đốc giáo nói tiếng Anh.

Cũng như nhiều người, như người Ý, người Đức và người Nhật, mang văn hóa của họ đến Mỹ, người Mỹ có trách nhiệm truyền bá văn hóa ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. Các nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ mở ở nước ngoài là một ví dụ điển hình về sự lan tỏa văn hóa, cũng như các chương trình truyền hình Mỹ tìm đường đến với khán giả nước ngoài. Mỗi điều này truyền đạt một nền văn hóa khác nhau cho các quốc gia khác và thay đổi cách cư xử của người bản xứ ở các quốc gia đó và trong một số trường hợp, hãy suy nghĩ.