Ưu và nhược điểm của cây trồng biến đổi gen là gì?

Thực phẩm biến đổi gen có một số lợi ích, chẳng hạn như tăng mật độ dinh dưỡng, cũng như một số nhược điểm, chẳng hạn như tăng tỷ lệ phản ứng dị ứng với thực phẩm. Cây trồng biến đổi gen có thể ngon miệng hơn cho con người và khả năng chống lại bệnh tật cao hơn. Tuy nhiên, cây trồng biến đổi gen chỉ cần nhiều không gian, thời gian và nguồn lực để phát triển như những cây trồng không biến đổi gen.

Thực phẩm biến đổi gen không khác gì thực phẩm đã được lựa chọn để có các đặc tính có lợi trong suốt 10.000 năm qua. Sự khác biệt duy nhất là chỉnh sửa gen có thể là một cách nhanh hơn nhiều để thay đổi các đặc tính của cây trồng. Đôi khi, thực phẩm biến đổi gen là sản phẩm độc quyền được thiết kế để sử dụng chung với một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như thuốc trừ sâu. Trong những trường hợp như vậy, thuốc trừ sâu không giết chết cây trồng biến đổi gen, trong khi nó diệt cỏ dại cạnh tranh với cây trồng biến đổi gen.

Ngoài tỷ lệ dị ứng với thực phẩm biến đổi gen, chúng cũng có thể thoát khỏi việc trồng trọt và trở thành cây dại. Điều này có thể gây ra vấn đề nếu cây mọc ở những nơi không nên trồng. Vì chúng được biến đổi gen để chống lại tác động của thuốc trừ sâu, chúng có thể khó bị tiêu diệt.