Tầm quan trọng của đúng giờ là gì?

Đúng giờ là điều quan trọng vì đi đúng giờ là lịch sự. Đến trễ một cuộc hẹn hoặc sự kiện chỉ đơn giản là hành động thô lỗ. Đi muộn để lại ấn tượng xấu.

Đến muộn để lại ấn tượng rằng một người thiếu trách nhiệm hoặc thiếu chuyên nghiệp. Ấn tượng xấu này có thể ảnh hưởng đến cả công việc hiện tại và triển vọng việc làm trong tương lai. Ở cấp độ cá nhân, việc đi trễ kinh niên có thể làm căng thẳng các mối quan hệ và khiến người khác phải điều chỉnh lại lịch trình của họ cho phù hợp.

Theo nguyên tắc chung, xuất hiện sớm hơn 10 phút sẽ tốt hơn là đến muộn thậm chí năm phút. Những người đúng giờ được coi là đáng tin cậy; những người muộn kinh niên thì không.