IQ trung bình của trẻ 13 tuổi là bao nhiêu?

IQ trung bình của trẻ 13 tuổi là bao nhiêu?

Chỉ số IQ trung bình của một đứa trẻ 13 tuổi hoặc ở bất kỳ độ tuổi nào khác là 100. Điểm IQ bình thường nằm trong khoảng từ 85 đến 115 và điểm số so sánh hiệu suất của những người trong một phạm vi nhất định nhóm tuổi trong một bài kiểm tra cụ thể. Kết quả thử nghiệm sau đó được định mức và đặt trên một đường cong hình chuông.

Các bài kiểm tra IQ đo lường kỹ năng suy luận và giải quyết vấn đề, nhưng không đo lường khả năng sáng tạo, trí thông minh thực tế, sự tò mò hay sự sẵn sàng đối với xã hội. Các nhãn dựa trên chỉ số IQ xoay quanh độ lệch chuẩn so với mức bình thường 100. Điểm từ 115 đến 130 được coi là trên trung bình, trong khi điểm từ 70 đến 84 được coi là khuyết tật tâm thần. Điểm trên 130 là năng khiếu, trong khi điểm dưới 70 là khuyết tật về trí tuệ.