Tại sao Hormones được gọi là sứ giả hóa học?

Hormone được gọi là sứ giả hóa học vì chúng là tác nhân hóa học đi khắp cơ thể để ra lệnh cho các tế bào cụ thể thực hiện một hành động cụ thể. Thuật ngữ hormone mô tả nhiều loại hóa chất thực hiện các nhiệm vụ truyền tín hiệu này. Hormone có thể bao gồm từ protein, axit amin đến steroid.

Cơ thể có một hệ thống nội tiết bao gồm một số tuyến. Các tuyến tiết ra hormone khi có tín hiệu từ não. Nội tiết tố cần thiết cho một loạt các hoạt động. Một số báo hiệu sự thèm ăn khi tế bào cần năng lượng, trong khi số khác báo hiệu ham muốn tình dục khi tinh trùng hoặc trứng được tạo ra. Các phân tử hormone đi tìm kiếm các tế bào nhất định và khi chúng tìm thấy đúng tế bào có thụ thể hormone phù hợp, nó sẽ hướng dẫn tế bào bắt đầu quá trình này.