Có bao nhiêu Phúc âm trong Kinh thánh?

Có bốn sách phúc âm được công nhận trong Quy điển Tân Ước. Chúng bao gồm bốn sách đầu tiên của Tân Ước: Mathew, Mark, Luke và John. Các sách phúc âm là những tường thuật về cuộc đời của Chúa Giê Su Ky Tô.

Lu-ca, trong Phúc âm Lu-ca Chương 1 so với 1-4, nói rằng nhiều tác phẩm được viết về cuộc đời của Chúa Giê-su. Chỉ bốn trong số những cuốn sách đó được Hội đồng phong thánh thành sách phúc âm khi họ bỏ phiếu vào thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, vì vậy các phương pháp và ý kiến ​​đã được tranh luận kể từ đó. Việc phát hiện ra các văn bản cổ xưa chưa từng được biết đến trong thế kỷ 20 đã thúc đẩy cuộc tranh luận về việc liệu các quyết định chính xác có được đưa ra bởi hội đồng hay không.