Lửa tượng trưng cho điều gì?

Lửa tiêu thụ, chiếu sáng và mang lại hơi ấm nhưng cũng có thể mang lại đau thương và chết chóc; do đó, lửa tượng trưng cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng nó. Lửa thường được sử dụng như biểu tượng của hy vọng và nguồn cảm hứng nhưng cũng chủ yếu tượng trưng cho Địa ngục.

Lửa là một trong bốn nguyên tố chính được tìm thấy trên Trái đất. Nó là nguyên tố duy nhất mà con người có thể tự sản xuất, vì vậy nó là cầu nối giữa Chúa và người phàm. Lửa thường được sử dụng để đại diện cho sự giác ngộ tâm linh và thậm chí là khả năng sinh sản. Nhiều nghi lễ tôn giáo liên quan đến việc đốt lửa và ngọn lửa vĩnh cửu, trong đó ngọn lửa tượng trưng cho sự phục sinh.