Một số Nguyên nhân và Hậu quả của Thất nghiệp là gì?

Một số nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp bao gồm từ bỏ một vị trí và tìm kiếm một vị trí mới, bị cho thôi việc do thiếu việc làm và công ty giảm lực lượng lao động. Một số ảnh hưởng là cảm giác sốc hoặc lo lắng về việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đối với người đột ngột thất nghiệp.

Một công ty có thể giảm lực lượng lao động do đóng cửa một bộ phận hoặc do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Điều này có thể khiến nhân viên nghỉ việc. Một lý do khác dẫn đến thất nghiệp là do một người cố gắng trở lại lực lượng lao động sau khi mang thai hoặc đi học và chưa tìm được việc làm.

Một người không làm việc trong thời gian dài có thể bị căng thẳng hơn về việc thanh toán các hóa đơn. Sau đó anh ta phải tìm cách đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong khi tìm việc. Sự căng thẳng này cũng có thể có tác động tiêu cực đến các mối quan hệ và động lực gia đình.

Ở quy mô lớn hơn, khi công việc có sẵn, nhưng không có người đủ kỹ năng để thực hiện nó, năng suất trong công ty sẽ giảm xuống. Điều này có thể dẫn đến việc các công ty thua lỗ do không có khả năng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Các công nhân trong công ty có thể trở nên quá tải, dẫn đến việc phải nghỉ làm thêm. Khách hàng có thể bắt đầu tìm đến các công ty khác để kinh doanh.