Trạng thái Vật chất đối với Natri là gì?

Natri là chất rắn ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn. Nó là nguyên tố phổ biến thứ sáu trong vỏ Trái đất, nhưng nó có tính phản ứng cao và không bao giờ được tìm thấy như một nguyên tố tinh khiết trong tự nhiên.

Natri là một kim loại mềm, sáng, bạc và bị oxy hóa nhanh chóng khi tiếp xúc với không khí. Bản chất phản ứng của nó cho phép nó tạo thành nhiều hợp chất hóa học quen thuộc, bao gồm natri clorua, natri hydroxit và natri cacbonat. Nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu đối với con người, do vai trò của nó trong việc điều chỉnh thể tích và áp suất máu, cân bằng thẩm thấu và độ pH. Natri nguyên tố cần được xử lý cẩn thận vì nó phản ứng tỏa nhiệt với nước, đôi khi gây nổ, tạo ra khí hydro dễ cháy và hydro peroxit ăn da.