Tế bào đơn lớn nhất là gì?

Tế bào đơn lớn nhất là gì?

Tế bào lớn nhất được tìm thấy trong tự nhiên là trứng đà điểu. Trước khi thụ tinh, toàn bộ bên trong trứng chỉ bao gồm một tế bào duy nhất, có thể nặng tới 5 pound. Sinh vật đơn bào lớn nhất là động vật có tên Syringammina fragilissima, có thể phát triển chiều rộng 4 inch.

Các tế bào của Syringammina fragilissima rất gấp khúc, tạo thành một mạng lưới ống phức tạp. Chúng chứa nhiều hạt nhân để giải quyết vấn đề liên lạc nội bào qua một khoảng cách lớn như vậy. Tế bào của tảo bong bóng, hay còn gọi là Ventricaria ventricosa, là một trong những tế bào thực vật lớn nhất với chiều rộng 2 inch. Các tế bào lớn nhất trong cơ thể con người là sợi trục nằm ở sừng trước của cột sống.