Ong mất bao lâu để kiếm mồi?

Ong mất bao lâu để kiếm mồi?

Một đàn ong có thể thiết lập một tổ chức năng với chiếc lược trong khoảng một tháng, tùy thuộc vào các yếu tố như loài, kích thước đàn và sự sẵn có của thức ăn. Tuy nhiên, một tổ ong không bao giờ thực sự hoàn thiện và ong tiếp tục mở rộng tổ ong và các cửa hàng thức ăn cho đến mùa đông.

Một đàn ong trung bình có thể chứa tới 50.000 cá thể ong vào thời điểm cao điểm của mùa. Trong năm thứ hai của tổ ong mới, hoặc sớm hơn nếu tổ ong quá đông, một đàn ong thường thành bầy. Trong quá trình bầy đàn, hơn một nửa số ong thợ cùng với ong chúa hiện có rời khỏi tổ của chúng để thiết lập một đàn mới, riêng biệt ở một địa điểm khác.