Tên Khoa học của Rust là gì?

Tên Khoa học của Rust là gì?

Tên khoa học của gỉ là sắt oxit, và công thức hóa học của nó là Fe2O3. Tên khoa học của gỉ như một động từ, quá trình gỉ, là quá trình oxy hóa.

Oxit sắt hình thành trên bề mặt của sắt hoặc thép khi nó bị oxy hóa, tạo ra một lớp phủ có màu đỏ hoặc nâu. Để xảy ra quá trình oxy hóa, bàn là phải tiếp xúc với nước và không khí. Nước trên bề mặt bàn là kết hợp với khí cacbonic trong không khí tạo thành axit cacbonic yếu, làm tan sắt. Khi sắt hòa tan, một phần nước bị phân hủy thành hydro và oxy; oxy mới giải phóng liên kết với sắt hòa tan để tạo thành oxit sắt. Các hợp chất hóa học trong mưa axit và nước biển đẩy nhanh quá trình ôxy hóa.