Tại sao các nhà hóa học sử dụng nốt ruồi?

Tại sao các nhà hóa học sử dụng nốt ruồi?

Các nhà hóa học sử dụng đơn vị mol bởi vì, trong hóa học, người ta thường nói về số lượng nguyên tử hoặc phân tử hơn là về khối lượng hoặc thể tích. Tuy nhiên, điều này rất khó và bất tiện để nói trực tiếp số nguyên tử tuyệt đối. Nốt ruồi cũng cung cấp một cơ sở dễ dàng để chuyển đổi sang đơn vị khối lượng và ngược lại.

Để biết lý do tại sao các nhà hóa học sử dụng mol như một đơn vị đo lường ưa thích trong nhiều ngữ cảnh, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mol là gì. Một mol là lượng chất có chứa cùng số hạt cơ bản, chẳng hạn như nguyên tử, phân tử hoặc ion, có trong một mẫu 12 gam cacbon nguyên chất. Con số này, 6.022 x 10 ^ 23, còn được gọi là số Avogadro.

Một nốt ruồi mang lại cho các nhà hóa học một cách thuận tiện để nói về phép đo phân lớp của các phản ứng hóa học. Các phản ứng hóa học có các phép đo phân vị dựa trên tỷ lệ của các nguyên tử và phân tử tham gia, và bởi vì các nguyên tố và phân tử khác nhau có trọng lượng nguyên tử khác nhau, nên việc nghĩ đến các phản ứng về khối lượng nhất thiết không đưa ra được bức tranh đầy đủ. Tuy nhiên, bởi vì các nguyên tử rất nhỏ và có rất nhiều trong số chúng tham gia vào bất kỳ phản ứng nào, nên nói về nguyên tử một cách tuyệt đối là điều khó sử dụng. Nói 2 mol hydro phản ứng với 1 mol khí hydro để tạo thành 2 mol nước lỏng thì dễ hơn nhiều so với nói điều tương tự về khối lượng hoặc số nguyên tử chính xác, và nó cũng truyền tải nhiều thông tin hơn. .