Mật độ của bút chì là gì?

Mật độ của bút chì là gì?

Khối lượng riêng của bút chì khác nhau tùy thuộc vào loại bút chì, nhưng có thể tìm thấy khối lượng riêng của bút chì bằng cách đo khối lượng của bút chì, tốt nhất là tính bằng gam, sau đó chia khối lượng cho thể tích. Công thức cho mật độ là mật độ = khối lượng /thể tích.

Thông thường, khối lượng của bút chì nhỏ hơn 1 gam trên cm đến phần ba, hoặc 1 g /cm ^ 3, đó thường là lý do tại sao bút chì sẽ nổi trong nước. Nước ngọt có khối lượng riêng 1 g /cm ^ 3. Vì bút chì thường có tỷ trọng thấp hơn nước nên nó sẽ nổi.

Có thể tìm thấy khối lượng của một chiếc bút chì bằng cách đo trọng lượng của nó tính bằng gam. Sau đó, để tính thể tích của một chiếc bút chì, người ta nên nhân chiều dài với chiều rộng với chiều cao. Khối lượng được chia cho thể tích để tính khối lượng riêng.