Một số ví dụ về tăng tốc là gì?

Một số ví dụ về tăng tốc là gì?

Các ví dụ phổ biến về gia tốc trong cuộc sống thực là một vật đang rơi và một ô tô đang tăng tốc để vượt qua một ô tô khác. Tất cả các vật đang rơi sẽ tăng tốc dưới tác dụng của trọng lực cho đến khi chúng đạt đến vận tốc cuối (tối đa) , trong khi ô tô tạo ra lực để tăng tốc từ việc nhấn vào bàn đạp ga để đốt cháy nhiều nhiên liệu hơn để tạo năng lượng.

Gia tốc cho một người biết liệu tốc độ của một vật có tăng lên trong một khoảng thời gian hay không. Một vật thể có thể tăng tốc khi đang di chuyển, chẳng hạn như một chiếc ô tô đang vượt một chiếc xe khác, hoặc từ trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn, chẳng hạn như một chiếc ô tô tăng tốc sau khi dừng ở đèn đỏ. Đơn vị tiêu chuẩn cho gia tốc là mét hoặc feet trên giây bình phương.