Ròng rọc hoạt động như thế nào?

Ròng rọc hoạt động như thế nào?

Một ròng rọc hoạt động bằng cách thay đổi hướng mà lực phải tác dụng để nâng một vật chống lại trọng lực. Các hệ thống khác, phức tạp hơn, sử dụng nhiều ròng rọc để giảm lượng lực phải tác động. < /p>

Một ròng rọc đơn giản bao gồm một bánh xe và một sợi dây. Thay vì cần nâng một vật bằng cách nhấc nó lên khỏi mặt đất, một hệ thống ròng rọc cho phép vật đó được nâng lên chỉ bằng cách kéo sợi dây. Con người sử dụng hệ thống ròng rọc có thể sử dụng trọng lượng cơ thể của mình để chống lại trọng lượng của vật thể, giúp nâng dễ dàng hơn.

Một hệ thống phức tạp hơn, chẳng hạn như một khối và chốt, giúp nâng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng nhiều ròng rọc. Thông thường, những ròng rọc này bao gồm một sợi dây quấn quanh hai trục nhiều lần. Khi sợi dây được kéo, trục dưới và trục trên từ từ xích lại gần nhau. Số lần sợi dây quấn quanh mỗi trục là yếu tố quyết định sức căng của sợi dây và không kể ma sát, là lực cần thiết để nâng một vật. Tuy nhiên, năng lượng luôn được bảo toàn. Người nào đó sử dụng hệ thống ròng rọc để chỉ dùng lực 100 pound để nâng một vật nặng 400 pound thì phải kéo một lượng dây nhiều gấp bốn lần, tiêu tốn một lượng năng lượng như khi nâng một vật nặng 100 pound ra xa gấp bốn lần. < /p>