Hai sinh vật nào tạo nên địa y?

Địa y là những sinh vật cộng sinh bao gồm cả nấm và tảo. Thông thường, địa y bao gồm một sợi nấm với tảo lục sống bên trong sợi. Vi khuẩn lam cũng có thể cư trú bên trong sợi nấm để hoàn thiện địa y.

Trong nhiều trường hợp, hai sinh vật riêng biệt tạo nên địa y có thể sống đơn lẻ, nhưng thông thường, chúng chọn cách sống cộng sinh với nhau để bảo vệ nhau và hút chất dinh dưỡng từ nhau. Tuy nhiên, đôi khi, thành phần nấm không thể tồn tại độc lập. Địa y có nhiều loại, ngoại hình của địa y phụ thuộc vào thành phần của cả hai sinh vật độc nhất của nó.