Mối quan hệ giữa hơi thở và hô hấp tế bào là gì?

Quá trình hô hấp tế bào diễn ra sau khi thở. Hô hấp tế bào phụ thuộc vào hô hấp ở hầu hết các loài. Theo Med-Health.net, có sự khác biệt lớn giữa đầu vào và đầu ra của quá trình thở và hô hấp tế bào liên quan đến cách oxy và carbon dioxide được hấp thụ và thải ra, theo Med-Health.net.

Theo Med-Health.net, hô hấp bên ngoài, hay thở, là sự trao đổi khí giữa các cơ quan hô hấp và môi trường. Đặc biệt, đó là quá trình hấp thụ oxy vào phổi và thải khí cacbonic ra ngoài không khí. Hô hấp trong hay còn gọi là hô hấp tế bào, là sự trao đổi khí giữa máu và tế bào. Cụ thể, oxy được hấp thụ vào các mô và tế bào, trong khi carbon dioxide được giải phóng vào máu.

Đồng thời với quá trình hít thở oxy và thải khí cacbonic vào không khí, quá trình trao đổi khí trong và ngoài máu xảy ra. Hô hấp bên ngoài là một quá trình vật lý trong đó oxy được các mao mạch của phế nang phổi hấp thụ và carbon dioxide được thải ra từ máu, Med-Health.net cho biết.

Hô hấp bên trong hoặc tế bào là một quá trình trao đổi chất, trong đó oxy được giải phóng đến các mô và tế bào, và carbon dioxide được hấp thụ vào máu. Oxy trong tế bào sau đó trải qua các quá trình như đường phân, chu trình axit xitric và chuỗi vận chuyển điện tử để tạo ra một lượng adenosine triphosphate, một dạng năng lượng cho cơ thể con người, About.com giải thích.