Chức năng của Khoang miệng là gì?

Chức năng của Khoang miệng là gì?

Khoang miệng có chức năng như phần đầu tiên của đường tiêu hóa, là nguồn hô hấp phụ, khu vực vận hành âm thanh để nói và vị trí của các cơ quan cảm giác đối với vị giác. Khoang miệng là khu vực ngay sau môi kéo dài đến đỉnh cổ họng.

Là một phần của đường tiêu hóa, khoang miệng là nơi thức ăn được nhai và nước bọt được sản xuất để giúp đẩy thức ăn đến dạ dày. Phần trên của khoang miệng là nơi chứa các vòm miệng cứng và mềm, trong đó lưỡi đóng vai trò là cơ quan chính trong khu vực này.