Mối quan hệ chính trong núi lửa là gì?

Mối quan hệ chính trong núi lửa là gì?

Lỗ thông hơi chính của núi lửa là buồng thoát ra trong vỏ Trái đất cho phép magma nóng tiếp cận bề mặt. Trong khi các lỗ thông hơi thứ cấp có thể hình thành để giảm bớt áp suất do buồng chứa magma gây ra, lỗ thông hơi chịu trách nhiệm tạo cho núi lửa hình dạng hình nón quen thuộc của chúng.

Khoang magma là những hồ chứa lớn bên dưới lớp vỏ Trái đất chứa magma nóng. Magma ít đậm đặc hơn các vật liệu tạo nên lớp phủ, khiến nó đọng lại bên dưới lớp vỏ và gây áp lực. Khi áp suất quá lớn, magma bị đẩy ra ngoài qua lỗ thông hơi chính của núi lửa.