Mặt trời tỏa ra bao nhiêu Lumens?

Ánh sáng mặt trời vào buổi trưa không bị cản trở cung cấp khoảng 100.000 lumen trên mỗi mét vuông trên bề mặt Trái đất. Độ rọi thay đổi tùy theo mối quan hệ hình học của Mặt trời với bề mặt Trái đất.

Quang thông là phép đo ánh sáng có sẵn ở một khoảng cách nhất định và độ rọi là thước đo cường độ mà một vật được nguồn sáng chiếu sáng. Khi các phép đo này được thực hiện theo hệ mét, nó được gọi là lux. Cường độ ánh sáng tại một điểm nhất định trên Trái đất không phải là phép đo lượng ánh sáng do Mặt trời tạo ra, mà là mức độ chiếu sáng của Mặt trời đối với Trái đất tại một thời điểm và địa điểm nhất định.