Magnesium có bao nhiêu proton?

Magnesium có bao nhiêu proton?

Magiê chứa 12 proton. Số proton của một nguyên tố xác định số nguyên tử trên biểu đồ tuần hoàn. Số nguyên tử hoặc số proton nằm ở góc trên cùng bên trái của hộp nguyên tố, trong khi khối lượng nguyên tử nằm bên dưới ký hiệu hoặc tên của nguyên tố.

Magiê được tìm thấy ở chu kỳ thứ ba của nhóm II trong bảng tuần hoàn. Magie (Mg) là kim loại kiềm thổ có 12 proton, 12 nơtron và 12 electron. Là một kim loại, magie có màu bạc, dẫn điện, dễ cháy, là chất rắn ở nhiệt độ thường và phản ứng với nước. Magiê có nhiều trên Trái đất và trong cơ thể con người.