40 Kilôgam sang Bảng Anh là gì?

40 Kilôgam sang Bảng Anh là gì?

Bốn mươi ki-lô-gam tương đương với khoảng 88 pound. Có các công cụ trực tuyến hỗ trợ chuyển đổi số liệu thành đơn vị thông thường của Hoa Kỳ cũng như một phương trình để tính toán thủ công.

Một kilôgam (kg) là một đơn vị đo lường trong Hệ đơn vị Quốc tế (SI) và là một trong những thuật ngữ dùng để mô tả trọng lượng. Đây là một tiêu chuẩn hệ mét được phát triển ở Pháp vào thế kỷ 18. Khối lượng của một kilôgam xấp xỉ bằng khối lượng của một lít nước. Tuy nhiên, một vật thể nặng một kg được xác định là có khối lượng bằng Nguyên mẫu quốc tế về kilôgam (IPK), là một khối hợp kim platin-iridi được sản xuất tại Pháp vào năm 1889. A kg là đơn vị SI duy nhất có một đối tượng vật lý làm thuộc tính xác định của nó.

Đơn vị đo lường thông thường của Hoa Kỳ được phát triển từ đơn vị đo lường Anh. Đơn vị thông thường của Hoa Kỳ tương tự như kg là pound (lb). Việc chuyển đổi kg sang lbs có thể được thực hiện bằng cách sử dụng máy tính hoặc biểu đồ chuyển đổi trực tuyến. Biểu đồ chuyển đổi cung cấp các cột và hàng cho phép người dùng tìm số đo mong muốn. Các máy tính chuyển đổi trực tuyến như công cụ chuyển đổi kg sang lbs cho phép người dùng nhập giá trị kg và nó tự động cung cấp lb. Để chuyển đổi kg sang lb theo cách thủ công, hãy nhân giá trị kg với 2,2046.