Máu khử oxy là gì?

Máu khử oxy là gì?

Theo For Dummies, máu khử oxy là máu không có oxy. Máu trở nên khử oxy sau khi nhận carbon dioxide để đổi lấy carbon dioxide, xuất hiện ở màng tế bào trong quá trình hô hấp và tuần hoàn.

Đối với Dummies nói rằng máu được khử oxy đi vào tâm nhĩ phải của tim trong quá trình tuần hoàn, tại thời điểm đó, nó bị ép qua van động mạch phổi và vào động mạch phổi. Tại đây, máu đã khử oxy sẽ đi qua động mạch phổi đến phổi nơi nó nhận oxy và trở thành máu được oxy trở lại. Từ đây, quá trình bắt đầu lại một lần nữa và máu được cung cấp oxy sẽ rời động mạch phổi để mang oxy đến màng tế bào một lần nữa.