Điều gì sẽ xảy ra khi máu đến phổi?

Điều gì sẽ xảy ra khi máu đến phổi?

Máu đến phổi sẽ di chuyển khắp một mạng lưới các mạch máu nhỏ, nơi oxy di chuyển vào máu và carbon dioxide di chuyển ra khỏi máu, theo Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia. Máu giàu oxy này được vận chuyển qua các tĩnh mạch phổi và trở về tim, nơi nó được bơm ra phần còn lại của cơ thể.

Sự trao đổi khí trong phổi rất quan trọng đối với hoạt động chung của cơ thể. Ôxy đi vào máu trong phổi được lấy thông qua không khí được hít vào hoặc hít vào. Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia giải thích rằng không khí hít vào sẽ đi xuống khí quản, qua các ống phế quản và vào các túi khí nhỏ gọi là phế nang. Các mạch máu nhỏ gọi là mao mạch bao quanh phế nang. Oxy đi qua thành mỏng của phế nang và vào máu trong mao mạch. Một loại protein trong hồng cầu được gọi là hemoglobin giúp vận chuyển oxy. Đồng thời, carbon dioxide đi từ máu vào phế nang. Khi thở ra hoặc thở ra, không khí chứa trong phế nang, vốn giàu carbon dioxide, sẽ bị đẩy ra khỏi phổi và thoát ra khỏi cơ thể qua mũi và miệng.