Khi nào quá trình quang hợp xảy ra?

Khi nào quá trình quang hợp xảy ra?

Quang hợp, quá trình thực vật chuyển đổi năng lượng của mặt trời thành glucose, diễn ra vào ban ngày khi lá của cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Quá trình này chỉ xảy ra ở cây xanh và một số loài nguyên sinh . Carbon dioxide và nước cũng phải có mặt để quá trình quang hợp xảy ra.

Quang hợp là một loạt các phản ứng hóa học diễn ra trong lục lạp, là cấu trúc chuyên biệt được tìm thấy trong tế bào thực vật. Thông qua chuỗi phản ứng này, carbon dioxide và nước được chuyển đổi thành glucose và oxy. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời được sử dụng để thúc đẩy phản ứng về phía trước. Vì nó là một phản ứng thu nhiệt, nó yêu cầu đầu vào của năng lượng này để xảy ra. Quang hợp được phân loại là phản ứng oxy hóa-khử vì nó liên quan đến sự mất đi các electron của một loại hóa chất, nước và sự thu nhận electron của một loài hóa học khác, carbon dioxide.

Quá trình quang hợp chuyên biệt diễn ra chủ yếu ở lớp trung bì, hay lớp giữa của lá thực vật. Khí cacbonic cần thiết cho quá trình này đi vào lá qua lỗ khí, là những lỗ nhỏ ở lớp ngoài của lá. Nước cần thiết cho quá trình quang hợp được vận chuyển từ rễ lên lá qua mô mạch của cây. Quá trình quang hợp diễn ra rất ít trong thân cây.