Tầng ôzôn nằm ở đâu?

Tầng ôzôn nằm ở đâu?

Tầng ôzôn nằm ở tầng bình lưu, một vùng khí quyển cách Trái đất khoảng 10 đến 50 km. Tầng bình lưu bao gồm khoảng 90 phần trăm ôzôn. Ozone có công thức hóa học là O3.

Tầng ôzôn, còn được gọi là tầng sinh quyển, bảo vệ Trái đất khỏi tia cực tím của mặt trời. Sự suy giảm tầng ôzôn có thể gây hại cho hành tinh

10% ozone còn lại nằm trong tầng đối lưu, một khu vực nằm giữa Trái đất và tầng bình lưu. Các tầng khác nhau của khí quyển là tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu và tầng điện ly. Trong khi tầng đối lưu là lớp gần Trái đất nhất, thì tầng điện ly lại xa nó nhất.