Làm thế nào để hệ thống nội tiết giúp duy trì cân bằng nội môi?

Hệ thống nội tiết tạo ra và giải phóng các hormone vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cơ thể để kiểm soát phản ứng của cơ thể đối với những thứ như căng thẳng, đau đớn, tăng trưởng và lượng chất dinh dưỡng. Những hormone này có thể được coi là sứ giả đưa ra hướng dẫn đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, cho phép cơ thể phản ứng với những thay đổi và duy trì cân bằng nội môi.

Hệ thống nội tiết được tạo thành từ nhiều tuyến trong cơ thể. Chúng bao gồm tuyến giáp và tuyến cận giáp, tuyến yên, tuyến tụy, tuyến thượng thận và tinh hoàn ở nam giới và buồng trứng ở phụ nữ. Các tuyến tổng hợp và gửi ra các hormone và mỗi hormone nhắm vào một cơ quan hoặc loại mô cụ thể.

Khi các tuyến tạo ra hormone, chúng sẽ được vận chuyển qua máu hoặc bạch huyết. Hormone giúp cơ thể hành động hoặc phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào đối với cân bằng nội môi. Hormone hỗ trợ trong suốt quá trình sinh sản và sinh nở. Chúng giúp mọi người ngủ và thức dậy. Các tuyến thượng thận tiết ra adrenaline để giúp một người thực hiện trong tình trạng nguy hiểm tiềm tàng, và chúng giải phóng dopamine liên kết với hệ thống khen thưởng của cơ thể. Nói chung, hệ thống nội tiết đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể duy trì cân bằng nội môi vì nó phát ra các sứ giả để giúp cơ thể phản ứng với bất kỳ mối đe dọa nào đối với cân bằng nội môi.