Hành tây có mọc ngầm không?

Hành tây có mọc ngầm không?

Củ của cây hành mọc dưới đất. Tuy nhiên, lá lại mọc trên mặt đất. Điều kiện của đất nơi hành được trồng là đặc biệt quan trọng, bởi vì những điều kiện này ảnh hưởng đến hương vị và kích thước của hành.

Hành tây, một trong những cây trồng lâu đời nhất, thích hợp nhất để phát triển ở đất chua nhẹ có chứa một lượng chất hữu cơ đáng kể. Củ của cây hành cần đúng loại đất để cây phát triển thích hợp; đất đá hoặc đất sét dày đặc có thể giữ cho bóng đèn hình thành đúng cách. Nông dân thương mại thường trồng hành từ hạt hành, nhưng cũng có thể trồng hành từ củ hành nhỏ.