Màu đỏ và màu xanh lá cây tạo nên màu gì?

Trộn màu đỏ và xanh lục với nhau tạo ra màu nâu. Ba màu cơ bản là đỏ, xanh lam và vàng. Màu xanh lá cây được hình thành bằng cách trộn màu xanh lam và màu vàng và nó là màu phụ.

Hai màu phụ khác là màu tím, được hình thành bằng cách trộn màu đỏ và xanh lam và màu da cam, được hình thành bằng cách trộn màu đỏ và vàng. Các màu cấp ba được hình thành bằng cách trộn một màu cơ bản với một màu phụ liền kề. Các màu cấp ba là xanh lam-xanh lá cây, vàng-xanh lá cây, vàng-cam, đỏ-cam, đỏ-tím và xanh-tím. Đỏ và xanh lá cây là những màu bổ sung cho nhau, cũng như xanh lam và da cam và vàng và tím. Trộn hai màu bổ sung sẽ tạo ra màu nâu.