Giai đoạn thứ hai của quang hợp là gì?

Giai đoạn thứ hai của quá trình quang hợp được gọi là giai đoạn tối. Đây là một phần của quá trình carbon dioxide được lưu trữ dưới dạng đường trong cây.

Phản ứng tối được gọi như vậy vì chúng có thể diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng, trong khi giai đoạn phản ứng ánh sáng của quá trình quang hợp, cũng là giai đoạn đầu tiên của nó, cần có ánh sáng.

Cố định carbon là một tên gọi khác của quá trình diễn ra trong quá trình chuyển đổi carbon dioxide thành đường. Còn được gọi là chu trình Calvin, theo tên người phát hiện ra nó, nó bao gồm ba bước hoặc giai đoạn phụ của phản ứng hóa học khi thực vật sản xuất thức ăn từ carbon dioxide, bao gồm cố định, khử và tái sinh carbon.