FeO2 là gì?

Công thức phân tử "FeO2" là một công thức chung có thể đại diện cho một số hợp chất hóa học: Sắt (II) hydroxit, oxit sắt và Oxido (oxo) sắt. Oxit sắt là tên phổ biến nhất của nó.

Ba hợp chất có chung công thức phân tử FeO2 có các tính chất và thành phần tương tự nhau, nhưng vẫn có những điểm khác biệt nhất định. Ngoài công thức phân tử, khối lượng phân tử và khối lượng trung bình của các hợp chất đều tương tự nhau, chỉ có Oxido (oxo) sắt có khối lượng phân tử lớn hơn. Oxido (oxo) sắt có một liên kết đôi giữa sắt và một trong các ion oxy. Tuy nhiên, khía cạnh chính của FeO2 là có hai ion oxy và một ion sắt.