Lithium có mùi như thế nào?

Lithium có mùi như thế nào?

Theo MSDS for ESPI Metals, lithium sulfide có thể có mùi trứng thối, nhưng lithium được sử dụng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau, bao gồm lithium nitride, lithium chloride, lithium carbonate, lithium bromide và lithium hydroxide. < /strong> Tất cả các hợp chất này đều được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau và có thể tạo ra các mùi khác nhau.

Lithium được Johan Arfvedson phát hiện vào năm 1817 khi ông đang phân tích Petit. Liti là một kim loại kiềm và là kim loại kiềm duy nhất phản ứng với hiđro. Liti là kim loại có mật độ thấp nhất trong số các kim loại, và nó đốt một ngọn lửa đỏ rực cho đến khi cháy nặng, trong đó ngọn lửa chuyển sang màu trắng. Tên của nó bắt nguồn từ từ "lithos" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "đá".