Đơn vị nào được sử dụng để biểu thị năng lượng?

Năng lượng, khả năng hoạt động của một hệ thống, có nhiều đơn vị đo lường khác nhau, nhưng đơn vị năng lượng cơ bản nhất là jun. Được đặt theo tên của James Joule, joule được phát triển để giải thích mối quan hệ giữa nhiệt lượng và năng lượng. Một jun là khoảng động năng của một vật nặng 1 kg di chuyển với vận tốc 1 mét /giây.

Mặc dù joule là đơn vị năng lượng cơ bản nhất, nó quá nhỏ để đại diện cho hầu hết mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong phòng thí nghiệm khoa học. Các đơn vị năng lượng khác bao gồm oát, như được thấy trong bóng đèn; kilocalorie, như được thấy trong thực phẩm; và BTU (đơn vị nhiệt của Anh) được sử dụng cho máy điều hòa không khí hoặc lò nung. Một oát là số jun được tạo ra mỗi giây. Một kilocalorie là 4,184 jun, lượng năng lượng sẽ làm nóng 1 kg nước thêm 1 độ C. Trong khi đó, đơn vị nhiệt của Anh là lượng cần thiết để làm nóng 1 pound nước thêm 1 độ F. Các đơn vị năng lượng nhỏ hơn tồn tại, chẳng hạn như electron vôn, nhưng chúng không hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Vôn electron là năng lượng do một proton hoặc electron thu được khi đi qua điện trường 1 vôn.