Điều gì làm cho các mùa thay đổi?

Điều gì làm cho các mùa thay đổi?

Trái đất trải qua các mùa bởi vì trục của nó nghiêng và khi nó quay, đôi khi một vùng nghiêng về phía mặt trời. Ở bán cầu bắc, khi Trái đất ở gần mặt trời nhất, vùng sẽ trải qua mùa đông và khi ở xa nhất, nó sẽ trải qua mùa hè.

Trục của Trái đất là một cực tưởng tượng đi từ trên xuống dưới và cực này không thẳng đứng. Trái đất thực hiện một vòng quay hoàn toàn quanh cực mỗi ngày, đó là lý do tại sao có ngày và đêm. Trục nghiêng luôn hướng về cùng một hướng, vì vậy trong các thời điểm khác nhau trong năm, các phần khác nhau của Trái đất sẽ hứng chịu tia sáng trực tiếp của Mặt trời.