Đặc điểm của nguyên sinh vật giống thực vật là gì?

Đặc điểm của nguyên sinh vật giống thực vật là gì?

Sinh vật nguyên sinh thực vật, còn được gọi là tảo lục, giống thực vật ở chỗ có thành tế bào, chất diệp lục và khả năng thực hiện quang hợp. Chúng là một nhóm đa dạng gồm bốn phyla, nhưng tất cả sống trong nước và có cơ chế di chuyển và sinh sản tương tự.

Tảo lục là sinh vật đơn bào có thành tế bào và bào quan quang hợp được gọi là lục lạp. Khả năng khai thác năng lượng từ ánh sáng mặt trời khiến chúng chủ yếu tự dưỡng, giống như thực vật, nhưng trong bóng tối, chúng có thể chuyển sang dị dưỡng và bắt đầu ăn vật chất hữu cơ gần chúng. Tảo thường có một ổ mắt, chúng sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc không có ánh sáng, và một trùng roi thực sự, được sử dụng để chủ động đẩy chúng đi qua nước. Chúng khác với thực vật bằng cách sử dụng các sắc tố phụ để hấp thụ ánh sáng, mang lại cho chúng dải tần số ánh sáng rộng hơn để sử dụng làm năng lượng so với cách tiếp cận đơn sắc của cây xanh. Các sắc tố phụ cũng cung cấp cho quần thể tảo một loạt các màu sắc; tảo nở hoa có thể có màu xanh lục, nâu hoặc đỏ. Các sinh vật giống thực vật tạo thành cơ sở của chuỗi thức ăn dưới nước và do phạm vi rộng và số lượng quần thể cao, chúng chịu trách nhiệm cho hơn một nửa quá trình quang hợp diễn ra trên Trái đất.