Đặc điểm của đường bàng quan là gì?

Đặc điểm của đường bàng quan là gì?

Đường bàng quan có độ dốc âm và lồi so với gốc tọa độ. Hai đường bàng quan không thể cắt nhau. Đường bàng quan cao hơn cho thấy mức độ hài lòng cao hơn. Các đường bàng quan được vẽ dưới dạng đồ thị để thể hiện sự kết hợp của hai sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng một mức độ hài lòng nhất định. Các nhà kinh tế học sử dụng chúng để phân tích ảnh hưởng của những thay đổi trong giá cả và thu nhập.

Độ dốc âm đối với bất kỳ hai sản phẩm nào cho thấy rằng sự gia tăng mức tiêu thụ của một sản phẩm phải đi kèm với sự giảm xuống của sản phẩm kia để duy trì cùng một mức độ hài lòng trên đường bàng quan. Bản chất lồi của đường cong đến điểm gốc ngụ ý rằng người tiêu dùng trong thế giới thực không thể mua và chỉ sử dụng một loại hàng hóa. Nếu hai hàng hóa là sản phẩm thay thế hoàn hảo cho nhau, thì đường bàng quan sẽ là đường lõm hoặc đường thẳng.

Các đường bàng quan không cắt nhau, bởi vì sự kết hợp khác nhau của các sản phẩm cho các mức độ thỏa mãn khác nhau, đặc biệt là khi số lượng của cùng một sản phẩm khác nhau trong mỗi đường cong. Người tiêu dùng thích các sản phẩm có đường cong cao hơn mang lại mức độ hài lòng cao hơn.

Khi phân tích đường bàng quan, người ta có thể biết liệu hai sản phẩm bổ sung hay thay thế cho nhau. Nếu giá sản phẩm A giảm dẫn đến việc mua sản phẩm A và B tăng lên, thì hai sản phẩm này là bổ sung cho nhau.