Ví dụ về Sức khỏe Xã hội là gì?

Ví dụ về Sức khỏe Xã hội là gì?

Ví dụ về các chương trình sức khỏe xã hội bao gồm các chương trình được thiết kế để giảm tỷ lệ lạm dụng ma túy và rượu cũng như ngăn chặn các thói quen không lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc ở thanh thiếu niên. Sức khỏe xã hội thường giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe của toàn bộ dân số, đặc biệt là nhóm dân số chưa được phục vụ.

Theo CDC, sức khỏe xã hội được xác định bởi năm biến số chính: sinh học và di truyền của một người, hành vi, môi trường xã hội, môi trường vật chất và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. CDC chỉ ra rằng giới tính, tuổi tác và hành vi đóng một vai trò quan trọng trong việc nhận các dịch vụ y tế cụ thể. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết thêm rằng mục tiêu của y tế xã hội là đạt được sự công bằng về sức khỏe, hoặc mang lại cho mọi người cơ hội "đạt được tiềm năng sức khỏe đầy đủ của họ" mà không bị phân biệt đối xử dựa trên vị trí xã hội hoặc hoàn cảnh. Các chủ đề như phân biệt đối xử, thu nhập và giới tính thường được đề cập đến khi thiết lập một chương trình sức khỏe xã hội hoặc cộng đồng.

Điều kiện sống của một người cũng ảnh hưởng đến sức khỏe xã hội. Vì lý do này, các chương trình y tế xã hội mở rộng để giải quyết các tình trạng như quá tải.

Theo CDC, sự sẵn có của các dịch vụ y tế trong cộng đồng cũng là một mối quan tâm lớn. Giải quyết nhu cầu sức khỏe của những người không có bảo hiểm y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho người nghèo là hai ví dụ chính về các sáng kiến ​​y tế xã hội.

Kiến thức về sức khỏe, hoặc cách thức truyền đạt hoặc hiểu sự sẵn có của các dịch vụ y tế, là một khía cạnh khác của các chương trình y tế xã hội. Theo CDC, thông tin cần được xác định rõ ràng để mọi người có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe của mình.