Hành vi Overt là gì?

Hành vi Overt là gì?

Hành vi vượt mức đề cập đến những hành động có thể quan sát được. Những hành vi này bao gồm các hành vi như thì thầm, đi bộ, ngáp và nhảy. Những người nghiên cứu hành vi của con người đôi khi phân loại các hành động công khai thành các loại theo hình thức, cường độ, thời lượng và tần suất.

Ví dụ: đi bộ có thể phù hợp với nhiều phân loại có thể có. Một ví dụ về đi bộ là hình thức khom lưng, mức cường độ ba dặm một giờ, thời gian 45 phút và tần suất bốn lần một tuần.

Cũng có thể sắp xếp hành vi ngáp thành các danh mục. Một hình thức dùng tay che miệng đang mở, cường độ là miệng mở hoàn toàn, thời lượng ba giây và tần suất năm phút một lần. Những hành vi này là công khai vì chúng có thể quan sát được đối với bất kỳ ai quan tâm đến.

Hành vi vượt mức tương phản với hành vi bí mật. Những hành động này không thể quan sát được vì chúng diễn ra bên trong đầu của mọi người. Chúng bao gồm suy nghĩ, mơ mộng, ước ao và hy vọng. Thường thì không ai biết những hành vi bí mật đang diễn ra ngoại trừ người thực hiện chúng.

Hành vi chuyển đổi đôi khi được phát hiện thông qua suy luận. Ví dụ, khi học sinh làm bài kiểm tra và viết ra các câu trả lời, suy luận được đưa ra là các em đang suy nghĩ. Đôi khi các nhà nghiên cứu sử dụng các thiết bị công nghệ, chẳng hạn như máy đo nhịp tim, khi nghiên cứu các hành vi bí mật. Sau đó, họ đưa ra kết luận về các hành động bên trong. Ví dụ: nhịp tim của mọi người thường tăng lên khi họ cảm thấy sợ hãi vì lo lắng.