Cú Trắng tượng trưng cho điều gì?

Cú Trắng tượng trưng cho điều gì?

Cú trắng tượng trưng cho cả trí tuệ và bóng tối. Người Celt tin rằng cú là một con vật linh thiêng.

Con cú, dù là màu trắng hay màu khác, đều có biểu tượng kép là bóng tối và trí tuệ, trong đó bóng tối ám chỉ cái ác và cái chết. Cú được cho là có tri giác vì những phẩm chất khôn ngoan và lối sống về đêm của chúng. (Đêm có thể tượng trưng cho cả bóng tối và nhận thức).

Con cú cũng được cho là biểu tượng và đại diện cho nhận thức. Tri giác liên quan đến khả năng nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh bạn và nó được cho là tri giác vì những phẩm chất khôn ngoan và lối sống về đêm của nó (loài cú hoạt động mạnh nhất vào ban đêm và ban đêm tượng trưng cho cả bóng tối và nhận thức).

Cú không chỉ hoạt động mạnh nhất vào ban đêm mà chúng còn có thể nhìn xuyên bóng tối và bay mà không gây tiếng ồn nên chúng có thể dễ dàng bắt được con mồi. Bộ lạc da đỏ Navajo tin rằng cú là con đường để đi vào thế giới siêu nhiên và tìm hiểu về các linh hồn được tìm thấy trên trái đất. Bộ lạc da đỏ Pawnee tin rằng con cú là "Thủ lĩnh bóng đêm" và sẽ bảo vệ bộ tộc khỏi những linh hồn xấu xa.