Động vật bắt đầu bằng chữ "N" là gì?

Có nhiều loài động vật có tên phổ biến bắt đầu bằng chữ N. Một số ví dụ bao gồm kỳ lân biển, mèo bản địa, sóc đất Nelson, chim cốc neotropic, rồng đá lưới và chim đêm.

Các loài động vật khác bắt đầu bằng chữ cái "N" là vẹt đêm, cá sấu sông Nile, nilgai, con giáp chín dải, hải cẩu voi phương bắc, hải cẩu lông phương bắc, phalarope phương bắc, loài ăn ong nubian, tê tê, hạt dẻ, nuthatch và nyala. Nếu danh pháp nhị thức (tên khoa học) được bao gồm, danh sách đó sẽ mở rộng danh sách lên hàng chục khả năng.

Việc thêm tên khoa học vào tiêu chí sẽ thêm một số loài động vật có tên thông dụng không nhất thiết phải bắt đầu bằng chữ cái "N". Một loài động vật có tên khoa học và thông dụng đều bắt đầu bằng "N" là Nangur skink (nangura spinosa).