Chó có thể ăn đậu phụ?

Chó có thể ăn đậu phụ vì nó không độc đối với chúng, nhưng đậu phụ không được khuyến khích là một phần trong chế độ ăn của chó. Loại protein có trong đậu phụ không phải là sự thay thế thích hợp cho protein có trong thịt cần thiết cho chế độ ăn giàu dinh dưỡng của chó.

Chó là loài động vật ăn thịt chính tự nhiên cần dinh dưỡng có trong thịt của các động vật khác để tồn tại. Hầu hết các loại thức ăn cho chó trên thị trường đều bắt chước sự phân hủy dinh dưỡng trong chế độ ăn tự nhiên của loài vật này. Bạn nên cho chó ăn theo chế độ ăn thịt sống hoặc nhãn hiệu thức ăn cho chó liệt kê nguồn protein là thành phần đầu tiên.